Hur kan jag hjälpa till?

Created:

Jag skrev igår en ganska lång text om hur det saknas folk som vet hur man ska göra saker (medan det finns ett överflöd av folk som vill diskutera vad man ska göra). Resultatet har blivit överväldigande, och positivt dessutom. Kanske för att de som inte håller med inte hör av sig till mig, kanske för att de inte läser bloggar, Twitter och Facebook på söndagkvällar, kanske för att…det ligger en del i det jag skriver.

Men jag är också positivt överraskad över alla de som säger mig att de anser sig vara en av de som vill göra något, men de vet inte hur de kan hjälpa till. Så låt mig ge lite råd på vägen.

Dessa råd är relaterade till diskussionerna om utbyggnad av internetaccess och bredband, och liknande listor går säkert att göra gällande andra projekt också. Men nu vill jag göra det lite enkelt för dig… Följ dessa råd, och du kommer förhoppningsvis precis som jag inse att det finns hur mycket som helst att göra. Och att ärmarna inte är tillräckligt långa för att kavla upp dem så mycket som de behöver kavlas upp.

Först lite grundkrav. För att du ska lyckas bör du ha ganska bra idéer om dessa saker, som bakgrund:

 • Skillnad mellan aktiv och passiv infrastruktur
 • Skillnad i affärsmodeller för passiv och aktiv infrastruktur
 • Hur man ska bygga affärsmodell där kostnad är per meter sladd man ska gräva ner, men inkomst är per sladd man gräver ner
 • Vad en Kommun kan bestämma om och inte
 • Hur mycket tid man köper genom att tidigarelägga fiberutbyggnad, och vad denna tid är värd
 • Vilka spelare som redan äger fiber i den Kommun du vill sätta tänderna i
 • Vilka spelare som gräver nu och då i Kommunen (elbolag, vattenverk etc)
 • Skillnad mellan en kommunikationsoperatör och internetoperatör

Har du lite idéer om detta, och framför allt givet det som du vet, är det dags för dig att borra lite, för att samla ytterligare information, vilken i sin tur ska ligga till grund för det egentliga arbete du ska göra.

 • Börja med att ta reda på noga vad Kommunen gör, och det enklaste är i många fall om du direkt tar kontakt med Kommunchefen och helt enkelt frågar vem som har ansvar för olika saker. Du frågar helt Kommunchefen vem du ska prata med. Eftersom du redan har funderat på punkterna ovan vet du att Kommunchefen personligen naturligtvis inte kan känna till detaljerna, men förhoppningsvis t.ex. om samordning av grävning (tex) hanteras av Tekniska Nämnden eller det Kommunalägda Energibolaget eller om det inte samordnas alls.
 • Fortsätt att ta kontakt med de som du blir hänvisad till tills du börjar få en bra bild över vad som händer (och inte), vem som gör vad etc.
 • Börja försiktigt fundera på vilka som egentligen vill göra rätt men inte vet vad de ska göra, vilka som är bromsklotsar, vilka som kan vara på ditt lag, och vilka som blir lite jobbigare.

Målet är att du känner till vilka dessa spelare är:

 • Den individ som har hand om bredband i Kommunen.
 • Speciellt den organisation och person som samordnar grävning i Kommunen. Dvs, då en stor kostnad vad gäller förläggning av fiber är själva grävarbetet så lönar det sig alltid att samordna grävning. Att alla inblandade parter känner till när det grävs, och alla får erbjudande att samförlägga.
 • Den eller de som äger kanalisation och fiber. Om de är konkurrenter eller om det i praktiken är så att olika parter lägger ner fiber i olika delar av Kommunen. De enda som är intressanta här är de som upplåter fiber (eller transmission) till andra som grossistprodukt. De som enbart har fiber för eget bruk är inte lika intressant - förutom ev. att detta är ett problem i sig.
 • Den eller de som hyr svartfiberkapacitet.
 • De som tillhandahåller produkter och tjänster till hushåll och företag i Kommunen.

Nu kan det naturligtvis vara som så att det tex inte är någon som tillhandahåller svartfiber, och där har du i så fall genast något att bita i. Hur kom det sig att det blev på detta sättet? Vad anser du ska göras för att detta ska förändras? Vad är Kommunens (och de andra spelarnas roll) vad gäller att få till en förändring?

När du vet vilka spelarna är ska du titta på vilka produkter och tjänster som de olika spelarna köper och säljer till varandra. Samtidigt som du naturligtvis tittar på hur marknaden ser ut i Kommunen. Är slutkunder mest hushåll, eller finns det också företag? Har Kommunens IT-avdelning tagit bort Kommunen från marknaden genom att bara köpa en anslutning (istället för att tex köpa en anslutning per skola och annan enhet)? Hur kan kunderna påverka det som händer? Speciellt naturligtvis Kommunen som kund.

Sist ska du borra lite i de avtal som finns. Både mot hushåll och för spelarna som handlar med grossistprodukter. Är tex priset som kunder betalar för svartfiber samma för alla spelare, eller skiljer priset av någon anledning (det är inte ovanligt att prissättningen är skev)?

Nu bör du ha ganska bra koll på vad som händer, och vem som gör vad. Nu ska du som sista sak läsa det som finns hos Sveriges Kommuner och Landsting om elektronisk kommunikation. Du bör bli lite förvirrad, och inse att det finns saker att göra. För texterna är bra, talar om vad som ska göras, men inte hur. Och speciellt inte hur givet att man befinner sig i just din kommun.

Den sista spiken i kistan innan du ska göra din plan är att läsa detta dokument av Sveriges Kommuner och Landsting, PTS och Konkurrensverket. Fundera på vad som står mellan raderna, vad som inte står i dokumentet (och varför de orden inte kom med), och huruvida det som händer i din Kommun matchar det som beskrivs i dokumentet.

Och, viktigast, skapa dig idéer om hur saker nu ska göras. För vad som ska göras finns det nog redan idéer om. Kavla upp ärmarna, och jobba på. Och hör av dig till mig om hur det går.

Lycka till!