Much better quote...

Created:

This article in IDG (in Swedish) much better point out what issues I see with the proposal regarding FRA ability to wiretap.

Let me explain in Swedish (quote from a private mail I sent):

*IDG har citerat mig “på ett mer korrekt sätt” anser jag. Den artikeln är bra. Speciellt i och med att de även citerar det som FRA tidigare sagt.

NU påstår FRA och Ministern som ni ser att de aldrig sagt att de har 100%-igt skydd, och att det därför är viktigt att FRA har rutiner att kasta bort information som de hittar av misstag.

Det är exakt diskussionen om DEN processen som jag saknar. Om den kommer nu är det jättebra, men verkligen i 6:e timmen…*