Bredbandsforum i Skåne?

Jag har förstått att det skapats ett s.k. bredbandsforum i Skåne. Den 28 augusti kom det ett pressmeddelande som bl.a. skrev:

Förhoppningen är att få till fjorton stadsnät med totalt över 2.300 kilometer kabel. Tanken är att bredbandsuppkopplingarna ska baseras på en öppen prislista och att plattformen skall vara konkurrensneutral. Drivande kraft bakom Skånskt Bredbandsforum är Region Skåne.

Detta skapar för mig fler frågor än det besvarar, men för att förklara vad som förvirrar mig så vill jag ge lite bakgrund.

Region Skåne tog ett initiativ för många år sedan vad gäller bredband genom att skriva avtal med EON (eller vad de hette då…) vad gäller utbyggnad av fibernät. Avtalet skrevs med SkåNet som är en organisation som Region Skåne äger till 100%. Detta avtal innehöll dock en mängd andra saker än svartfiber som grossistprodukt (bl.a. leverans till offentlig sektor och utbyggnad av DSL), men dessa andra tjänster var sådana som starkt konkurrerade med de potentiella kunderna, varvid det inte blev någon större användning, och detta gjorde ganska många frustrerade.

Efter en del diskussioner hit och dit (och jag vet inte hur man lyckades åla sig ur vissa delar av det avtal som fanns) så kvarstod till slut ett avtal mellan SkåNet och EON att det mot ersättning från SkåNet skulle byggas ut fibernät och att svartfiber skulle vara tillgänglig till ett fast pris per meter och år till alla som önskade hyra det.

Denna del av EON köptes senare upp av Tele2, och det är idag 2014 Tele2 som tillhandahåller denna grossistprodukt.

Dock ska det märkas att till skillnad från vad Stockholms Stad gjorde så är det som SkåNet betalat enbart ersättning till den som tillhandahåller fiberprodukten. Det finns inte i fallet SkåNet någon tillgång i form av fiber som resultat av den investering som gjordes. I Stockholm lades det ner mycket pengar, men idag (efter 20 år) ger STOKAB (som är det av Stockholms Stad helägda bolag som bygger ut fiber) i princip tillbaka till ägaren lika mycket varje år som man maximalt hade lånat.

Det var alltså trassel och missförstånd både hit och dit vad gäller SkåNet, fiber och tjänster tills man hade renodlat sin roll, och alla tankar på att konkurrera med sina kunder försvunnit.

Men, så dyker detta pressmeddelande upp.

SkåNet håller alltså på med grossistprodukten svartfiber. Men i detta meddelande pratar man om bredbandsuppkopplingar och en plattform som skall vara neutral. Vad  menar man egentligen?

Jag hoppas och räknar med att det man tittar på är ett än mer finmaskigt fibernät som består av sammantaget den fiber som ägs av fler spelare än Tele2 (och de andra få spelarna SkåNet har avtal med idag). Men det skulle också kunna vara tankar om kommunikationsoperatörsroller i Skåne, och den typ av exklusiva överenskommelser mellan offentlig sektor (eller bostadsbolag) och en enstaka spelare som får exklusiv rätt att använda den fiber som byggs. Tankar som efter vad jag ser i Skåne leder till minskad utbyggnad, då den som fått exklusiv rätt kämpar som ett djur för att få avtalet, men sedan slappnar av och blir långsam och inte har något incitament att bygga vidare (då man inte har någon konkurrent – och inte heller någon stark kund som kan driva på utbyggnaden).

Dessutom skulle denna typ av kommunikationsoperatörstänk göra det omöjligt för SkåNet att arbeta med de olika stödsystem som Regeringen tillhandahåller för landsbygden, då dessa kräver att svartfiber skall tillhandahållas på icke-diskriminerande villkor. Man kan alltså i Sverige enbart ha exklusiva avtal vad gäller aktivering av fiber där man inte får statliga stöd. Tvärtemot vad vissa påstår.

Jag blev f.ö. kallad till ett möte i en av de arbetsgrupper som tydligen startats. I denna står det:

Syftet med Skånskt Bredbandsforums (SBBF) första arbetsgrupp (Ag I) baseras på utvecklingen och insikten om att det största hindret för att nå målen inte är avsaknad av investeringsvilligt kapital utan bristen på efterfrågan från framför allt hushåll.

Jag håller inte alls med om detta. Hur kan man dra den slutsatsen? Så förutom att jag tyvärr inte kan komma på detta första möte blir jag ännu mer förvirrad över vad detta bredbandsforum egentligen ska hålla på med. Vet de det själva? Känner de till affärsmodeller för fibernät och internetaccess? Korkad fråga egentligen då jag vet att det finns folk inblandade som vet dessa ekonomiska modeller, men frågan är varför det just därför inte görs tydligare vad som gäller.

Nåja, anledningen jag skriver detta är för att dels tydliggöra varför jag är förvirrad, dels för att beskriva vilka frågor jag anser måste vara besvarade för att det ska vara tydligt vad Bredbandforum egentligen ska göra. Och detta måste vara tydligt från uppdragsgivaren redan innan Bredbandsforum startades, så att få svar på frågorna skulle jag egentligen kräva av Pontus Lindberg som beskrev bredbandsforum 29 augusti 2014 i sitt pressmeddelande.

Till frågorna:

  • Ligger uppdraget fast till SkåNet att det är svartfiber som grossistprodukt som är den huvudsakliga uppgiften?
  • Vad är det man menar med stadsnät i meningen “Förhoppningen är att få till fjorton stadsnät med totalt över 2.300 kilometer kabel.”, och vad menas med “att få till".
  • I den öppna prislistan, vad är det för produkter som skall finnas med där, och vilka är de potentiella kunderna?
  • Vad är tekniskt den plattform som skall vara konkurrensneutral?

Vi kan ju börja med dessa, så går vi vidare baserat på vad svaren är.

Det enda sättet att få till effektiv utbyggnad av det som i folkmun kallas bredband är att det tillhandahålls svartfiber som grossistprodukt till ett bra förutsägbart pris. Då kan de som önskar bygga ut vad de nu vill bygga ut. Konkurrens och marknadsmässiga krafter kommer därmed driva på utbyggnad i form av kundkrav, och kunderna (kommunikationsoperatörer eller vanliga traditionella internetoperatörer, mobiloperatörer eller vilka som nu behöver hyra fiber) kommer genom konkurrens mellan varandra driva på sitt eget intresse av maximal utbyggnad.