Dags att utreda vad som gått fel med IT-Projekt?

Jag har genom åren kämpat för en IT-Haverikommission, och jag ger inte upp, men, då jag bor i Skåne funderar jag på om det inte är dags att puffa för något regionalt. Det diskuteras mycket IT-relaterade saker i Region Skåne, vi har en ny ledning, så varför inte.

Detta mail skickades just till Henrik Frizon:

Hej Henrik,

Jag har under många år arbetat med IT-politiska frågor i nära sammanslutning med Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag har även varit yrkesverksam som nätverkstekniker, och jobbar nu på Netnod «http://netnod.se/>> som bl.a. hanterar det mesta trafikutbudet mellan operatörer – bl.a. i Malmö/Köpenhamn. Jag har även genom åren hjälpt såväl Tomelilla som Sjöbo Kommuner.

I min roll som politisk rådgivare och med min yrkesverksamhet har jag sett och deltagit i många processer där man av olika skäl behöver större genomlysning av IT-arbete, särskilt i offentlig sektor och särskilt med avseende på privatpersoner och konsumenter.

I våras skrev jag och tjugo andra personer i Dagens nyheter om vikten av utvärderingar av offentliga investeringar i IT-system. Den går att läsa här: «http://www.dn.se/debatt/sa-avslojar-du-it-projekten-som-riskerar-att-haverera/>>.

En sådan kommission har redan tillsatts och avslutats i Nederländernas riksdag mellan 2013-2014 (se «http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict/>>) och de har framgångsrikt genomlyst många av de projekt nederländska regeringen har investerat i.

Jag har sedan jag hjälpte IT-Kommissionen på 90-talet dessutom argumenterat för att vi behöver en IT-Haverikommission som utan att utreda och belägga skuld beskriver vad som egentligen hänt. Sveriges Haverikommission säger sig vid samtal vara intresserade, men vill inte själva argumentera i egen sak. Nu diskuteras det återigen om det inte skall finnas rapporteringsansvar, och det må vara hänt, men om det blir myndigheter som har tillsynsansvar (RRV, FI, PTS, MSB m.fl.) då kommer inte rapporteringen bli effektiv.

Sveriges regionaliserade beslutsfattande för investeringar i offentlig förvaltning skulle dock kunna göra det lämpligare att utföra sådana här parlamentariska belysningar på regionnivå. Vid tre av sammanträdena bara det senaste halvåret har Regionfullmäktige i Skåne avhandlat frågor med stora konsekvenser för IT-infrastrukturen, och där IT-infrastrukturen också påverkar genomförandet av fullmäktiges avgöranden (sjukvårdsadministration, bredbandsplan, och kollektivtrafik «http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/Politiska-organ-A-till-O/Regionfullmaktige/>>).

Speciellt har jag genom åren följt hur Regionen hanterat Skånet, och bl.a. blivit lite förvirrad över ett pressmeddelande som skickades ut för några månader sedan: «/node/1731». Min syn hur bredbandsutbyggnad bör ske har genom åren jag arbetat som rådgivare åt Näringsdepartementet 2003-2014 varit tydlig. Du kan se min senaste summering här: «/node/1752».

Jag skriver för att undersöka utsikterna att påbörja ett genomsiktsprojekt på regional nivå. Region Skåne kan gå före den nationella nivån genom att göra en granskning av Skånes egna IT-projekt och investeringar i kommuner. De goda erfarenheterna från Nederländerna visar också att en sådan utredningskommission bör bestå av folkvalda, och begagna sig av granskande, utomstående expertis.

Jag bor utanför Lövestad om du har möjlighet att träffas och vill diskutera frågan vidare.

Vänliga hälsningar,

Patrik Fältström