Finansieringsfrågor runt DAB

Jag ser en artikel i Dagens Media där SBS Radios vd sågar Riksrevisionens rapport, bl.a. skriver han:

  • Det finns ett antal direkta felaktigheter som hela tiden återkommer i debatten kring digitalradion. Samma sak kommer nu från Riksrevisionen.

Han framhåller att det är radiobranschen, Sveriges Radio samt de kommersiella aktörerna, som kommer att bära hela kostnaden för att bygga ett nytt digitalt nät.

  • Vi på den kommersiella sidan räknar inte med något annat än att det är vi själva som ska betala. SR ska i sin tur låna pengar som sedan kan betalas tillbaka i och med att det är billigare att driva ett digitalt än ett analogt nät. Det kommer att bli dyrt under en övergångsperiod. Men när vi är igenom det kommer det att bli en avsevärt lägre kostnad per kanal jämfört med FM-bandet.

Personer betydligt mer insatta i radiofrågor än jag hör av sig och bl.a. fick jag detta som jag delar med mig av:

För att förstå de verkliga kostnaderna så nämner han inte att:

PLR slipper koncetionsavgifterna för FM och detta för alla sändare. Dessa kostnader är stora eller mycket stora för PLR om man ser på tilldelad uteffekt som är mycket låg för många kommersiella stationer.

Tillsammans i hela Sverige vinner därmed PLR stora belopp varje år om dom stänger FM och går över till DAB+. Vilket stämmer med hans påstående, att PLR gjort en ekonomisk kalkyl och kommit fram till att DAB+ är en ekonomiskt bra lösning för dem.

Att sända i DAB+ är nästan gratis och man kommer automatiskt att tränga bort SR från banan genom att samtidigt presentera fler radiostationer i muxarna än vad någon trodde var möjligt. Här gäller ingen syn på kvalitet alls.

Låget påminner om det i England när den kommersiella radion vräkte ut massor av kanaler med mycket tvivelaktig kvalitet och många i mono för att ytterligare befästa marknaden.

BBC hade från början höga kvalitetsambitioner men har tvingats följa denna “låga” kultur. BBC radioteater sänder numera all teater i mono i DAB för att vinna bitrate.

Är det en sådan utveckling som Kuhnke verkligen vill ha?

Rosell skryter med att de ska stå för hela kostnaden av DAB. Men de startar inte några sändningar själva utan att SR först har lurats ned i DAB-båten.

Orsaken är som tidigare nämnts att PLR vill att SR betalar sändarutbyggnaden.

PLR ska enligt departementet täcka 70% av befolkningen och SR 99,8 %.

För att förstå denna grymma skillnad i uppdrag och ojämlika ekonomiska förhållande så skulle nu t.ex. KTH räkna på vad 70% egentligen innebär i antal sändarsiter. Och detta endast befolkningsmässigt och inte på ytan.

För att SR överhuvudtaget ska kunna sända i DAB+ så måste infrastrukturen först byggas och hur fördelningen av investeringarna görs mellan PLR och SR kommer naturligtvis (får man hoppas) någon granska.

Eftersom SR måste ha nätverket på plats för den stora tunga dyra täckningen så räcker det om PLR bara hänger på och ansluter en modulator på rätt plats och det är extremt billigt. Hur just fördelningen av nätkostnaderna bestäms blir nyckeln till PLR:s kostnader.

Förmodligen köper Teracom ett sådant DAB-slutsteg som kan konfigureras så att en kanalplats används i kanal 12 som sänder ut både SR och PLR i DAB. I det läget betalar SR PLR:s slutsteg också från lån i Riksgälden.

Att sen sända endast till 70% av befolkningen innebär mycket få sändare jämfört med SR:s behov och därmed blir kostnaden inte speciellt betungande för PLR och med det antalet radiokanaler dom tänkt sig så fördelas dessutom kostnaden ytterligare på många flera radiobolag.

Nästan gratis och genom de trånga muxarna får dessutom PLR i princip monopol på kommersiell radio i Sverige.

Finns heller ingen plats för utländska radiostationer. Därför har PLR belagt i princip alla DAB+ tillstånd.

Att sen att SR måste återbetala lån från Riksgälden stärker endast PLR.

Detta är ett fult sätt från PLR att ta över radiomarknaden och på sikt även makten över radiomediat och med tvång utan att ens betala.

Jag tycker att detta är demokratiskt regelvidrigt och detta borde SR genomskåda.

Jag har inte heller sett att någon i remisserna varnat för denna utveckling.

Det skulle gå att lösa upp detta genom att överflytta fler DVB-kanaler från Boxer som nu har kontrakt till 2017 och konvertera dessa till utländsk och till inhemsk kommersiell radio och samtidigt upprätta minimikrav gällande tillgänglighet för mobil och portabel mottagning samt bitrate.

Samma krav ska gälla för SR.

För att upprätta kvaliteten måste man använda ett centralt beslut angående bitrate per radiostation. Det bör PTS besluta om med råd från sakkunniga.

Först då kan vi få en modern framtidsradio som berör medborgarna innehållsmässigt som upplevelsemässigt.

FM fungerar samtidigt som en bro över till detta nya radiolandskap som ligger bättre i tiden.

DVB-T2/lite är den tekniska nyckeln för hela marknätet för både TV och Radio samtidigt som ett effektivare FM-nät fortsätter att sända med eventuell hjälp av DRM och DRM+

5G och eMBMS utvecklas nu parallellt men ligger under abonnemangsreglerna. De kompletterar naturligtvis mer och mer men på sikt, vilket även Ericsson skrev i sitt remissvar till utredningen.