Regeringen missar att Teracom lanserat bredbandstjänster

Det verkar som om Regeringen i sitt svarRiksrevisionens rapport missat att Teracom inte bara kört betal-TV utan också expanderat gällande bredbandsutbyggnad. Regeringen hänvisar om och om igen till försäljningen av Boxer som argument för att Teracom numer enbart gör det “som de ska göra” och att det därmed inte finns någon fara att Teracom tex genom korsfinansiering stör marknaden, att de riskerar kapital (som utlandsexperimentet som nu är över) etc.

Nej, jag tycker inte Regeringen svarar korrekt på Riksrevisionens rapport. Teracom deltagande i bredbandsutbyggnaden, tex genom att nu vara KO, diskuteras inte. Låt oss hoppas det diskuteras när nya ägardirektiv diskuteras.