Misslyckad revision av bredbandsutbyggnad i Ystad

I Ystad har man låtit göra en revision av Ystad Energi. Revisionerna har gått igenom en hel del av Ystad Energis verksamhet på bredbandsområdet, men, de har inte tittat på de saker som är tvingande enligt EU förordning.

Jag har skrivit om vilka krav som gäller för etablering av passiv infrastruktur med hjälp av stadsstöd tidigare. Det är främst 5 kap. 9 e § fjärde punkten förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder som styr hur stöd kan utgå, och som ni ser i det jag skrivit har PTS till och med summerat vilka regler som gäller.

Ändå tittar inte revisionerna på just detta, dvs de har explicit missat att titta på huruvida svartfiber (passiv infrastruktur) tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor. Vilket är det som krävs. Speciellt har de inte tittat på månadsavgift, utan bara anslutningsavgifter. Jo, de tittar på om och konstaterar att modem ingår. Modem. Till fiber. Säger ett och annat.

Om inte ens revisorer tittar på denna typ av regelverk, vilka ska då göra det?